Patent detail

Oftalmologické diagnostické zařízení

DRAHANSKÝ, M. PROVAZNÍK, I. KOLÁŘ, R. HÁJEK, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Užitný vzor se týká oftalmologického zařízení pro snímání sítnice a duhovky oka, spojeného s expertním systémem pro určování onemocnění oka. Odkaz: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026535.pdf.

Keywords

oftalmologické zařízení, duhovka oka, sítnice oka, expertní systém, diagnóza

Patent number

26535

Date of registration

27.02.2014

Date of expiry

27.02.2024

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents