Product detail

Technologická linka pro průmyslovou údržbu prádla

MÁŠA, V. BOBÁK, P. KUBA, P.

Product type

poloprovoz

Abstract

Technologická linka slouží jako výzkumný model energeticky náročného procesu. Je založena na unikátním propojení průmyslových praček, sušičů a žehličů s univerzální infrastrukturou. Výjimečný je způsob uspořádání prádelenské linky. Jednotlivé spotřebiče jsou koncentrovány kolem konstrukce nesoucí univerzální výzkumnou infrastrukturu. Ta zahrnuje rozvody médií (elektřina, zemní plyn, voda, pára, tlakový vzduch) a sofistikovaný systém pro sběr dat. Poloprovoz umožňuje monitoring procesních veličin, které nejsou v běžných provozech dostupné, ale jejichž správné nastavení ovlivňuje ekonomiku provozu. V tomto přístupu spočívá unikátnost poloprovozu. Nabízí možnost analýzy procesu jako celku a je přímou podporou pro návrh úsporných opatření. Popsaná infrastruktura je navíc vysoce univerzální a poskytuje možnost změnit typ nebo umístění spotřebičů.

Keywords

energeticky náročné procesy, sběr dat, snižování spotřeb energií, průmyslová údržba prádla

Create date

01.02.2014

Location

areál FSI VUT v Brně, budova D5 NETME Centre, m.č. 107

Documents