Publication detail

Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera

CHYBÍK, J.

Original Title

Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera

Czech Title

Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek věnovaný životu a dílu architekta Ivana Rullera vyzdvihuje klíčové momenty působení této významné osobnosti české architektury. Zaměřuje se při tom na nejen na Rullerovy projekty a realizace, ale i na jeho roli v neoficiálním kulturním dění v období socialismu. Poukazuje také na architektovu spolupráci s režimem pronásledovanými výtvarnými umělci a na spolkovou činnost, jíž se věnoval spolu s dalšími umělci a teoretiky „na druhé straně barikády“. Zdůrazňuje rovněž Rullerův přínos k reorganizaci Fakulty architektury VUT v Brně, jejímž děkanem byl zvolen v roce 1990, a k založení Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, u jejíhož zrodu stál v roce 1992.

Czech abstract

Příspěvek věnovaný životu a dílu architekta Ivana Rullera vyzdvihuje klíčové momenty působení této významné osobnosti české architektury. Zaměřuje se při tom na nejen na Rullerovy projekty a realizace, ale i na jeho roli v neoficiálním kulturním dění v období socialismu. Poukazuje také na architektovu spolupráci s režimem pronásledovanými výtvarnými umělci a na spolkovou činnost, jíž se věnoval spolu s dalšími umělci a teoretiky „na druhé straně barikády“. Zdůrazňuje rovněž Rullerův přínos k reorganizaci Fakulty architektury VUT v Brně, jejímž děkanem byl zvolen v roce 1990, a k založení Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, u jejíhož zrodu stál v roce 1992.

Documents

BibTex


@inbook{BUT106054,
 author="Josef {Chybík}",
 title="Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera",
 annote="Příspěvek věnovaný životu a dílu architekta Ivana Rullera vyzdvihuje klíčové momenty působení této významné osobnosti české architektury. Zaměřuje se při tom na nejen na Rullerovy projekty a realizace, ale i na jeho roli v neoficiálním kulturním dění v období socialismu. Poukazuje také na architektovu spolupráci s režimem pronásledovanými výtvarnými umělci a na spolkovou činnost, jíž se věnoval spolu s dalšími umělci a teoretiky „na druhé straně barikády“. Zdůrazňuje rovněž Rullerův přínos k reorganizaci Fakulty architektury VUT v Brně, jejímž děkanem byl zvolen v roce 1990, a k založení Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, u jejíhož zrodu stál v roce 1992.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Smuteční síň v Brně-Židenicích",
 chapter="106054",
 edition="mimo edici",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2013",
 month="december",
 pages="9--19",
 publisher="VUT v Brně",
 type="book chapter"
}