Publication detail

Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí

Original Title

Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí

Czech Title

Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

Aktuální trendy navrhování a posuzování betonových konstrukcí zvýrazňující otázky živitnosti a opírají se také o nové dokumenty fib (1) a ISO (2). Přitom se využívá matematické modelování degradačních procesů; přičemž se v případě železobetonových konstrukcí jedná zejména o karbonataci betonu, působení chloridů, korozi výztuže a degradaci způsobenou mrazovými cykly a v případě kanalizačního potrubí pak o biogenní síranovou korozi betonu. V příspěvku jsou popsána specifika mezních stavů s hodnocením životnosti, vztah k relevantní spolehlivosti a aktuální softwarové nástroje.

Czech abstract

Aktuální trendy navrhování a posuzování betonových konstrukcí zvýrazňující otázky živitnosti a opírají se také o nové dokumenty fib (1) a ISO (2). Přitom se využívá matematické modelování degradačních procesů; přičemž se v případě železobetonových konstrukcí jedná zejména o karbonataci betonu, působení chloridů, korozi výztuže a degradaci způsobenou mrazovými cykly a v případě kanalizačního potrubí pak o biogenní síranovou korozi betonu. V příspěvku jsou popsána specifika mezních stavů s hodnocením životnosti, vztah k relevantní spolehlivosti a aktuální softwarové nástroje.

BibTex


@inproceedings{BUT105905,
  author="Břetislav {Teplý} and Markéta {Rovnaníková}",
  title="Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí",
  annote="Aktuální trendy navrhování a posuzování betonových konstrukcí zvýrazňující otázky živitnosti a opírají se také o nové dokumenty fib (1) a ISO (2). Přitom se využívá matematické modelování degradačních procesů; přičemž se v případě železobetonových konstrukcí jedná zejména o karbonataci betonu, působení chloridů, korozi výztuže a degradaci způsobenou mrazovými cykly a v případě kanalizačního potrubí pak o biogenní síranovou korozi betonu. V příspěvku jsou popsána specifika mezních stavů s hodnocením životnosti, vztah k relevantní spolehlivosti a aktuální softwarové nástroje.",
  booktitle="Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury",
  chapter="105905",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="october",
  pages="24--29",
  type="conference paper"
}