Publication detail

Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem

Original Title

Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem

Czech Title

Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem

Language

cs

Original Abstract

Soustředěný elektronový svazek o velkém výkony patří k moderním a efektivním nástrojům povrchového ohřevu. Je možno jej využít např. pro svařování, gravírování obrábění a zejména pro povrchové tepelné či chemickotepelné úpravy. Z hlediska začlenění do současné strojírenské praxe se jedná o technologii, která umožňuje velmi přesnou lokalizaci a kvantifikaci přísunu energie na určené místo a dovoluje tak zpracování určité přesně ohraničené plochy či tvarového detailu s minimálnímpřebytkem energie a tedy i minimálním tepelným ovlivněním, deformacemi apod.. V rámcu projektu NETME centre VUT v Brně je nově instalováno zařízení pro elektronové svařování a povrchové úpravy typu Probeam K26. Příspěvek se zabývá popisem možností s některými teoretickými aspekty a pilotními experimenty provedenými na novém zařízení Je uvedeno srovnání při povrchovém kalení uhlíkové oceli a vysokolegované ledeburitické nástrojové oceli i včetně efektu povrchového přetavení a násobného popouštění.

Czech abstract

Soustředěný elektronový svazek o velkém výkony patří k moderním a efektivním nástrojům povrchového ohřevu. Je možno jej využít např. pro svařování, gravírování obrábění a zejména pro povrchové tepelné či chemickotepelné úpravy. Z hlediska začlenění do současné strojírenské praxe se jedná o technologii, která umožňuje velmi přesnou lokalizaci a kvantifikaci přísunu energie na určené místo a dovoluje tak zpracování určité přesně ohraničené plochy či tvarového detailu s minimálnímpřebytkem energie a tedy i minimálním tepelným ovlivněním, deformacemi apod.. V rámcu projektu NETME centre VUT v Brně je nově instalováno zařízení pro elektronové svařování a povrchové úpravy typu Probeam K26. Příspěvek se zabývá popisem možností s některými teoretickými aspekty a pilotními experimenty provedenými na novém zařízení Je uvedeno srovnání při povrchovém kalení uhlíkové oceli a vysokolegované ledeburitické nástrojové oceli i včetně efektu povrchového přetavení a násobného popouštění.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT105876,
  author="Miloslav {Kouřil} and Jiří {Matlák} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Vybrané materiálové aspekty zpracování elektronovým paprskem",
  annote="Soustředěný elektronový svazek o velkém výkony patří k moderním a efektivním nástrojům povrchového ohřevu. Je možno jej využít např. pro svařování, gravírování obrábění a zejména pro povrchové tepelné či chemickotepelné úpravy. Z hlediska začlenění do současné strojírenské praxe se jedná o technologii, která umožňuje velmi přesnou lokalizaci a kvantifikaci přísunu energie na určené místo a dovoluje tak zpracování určité přesně ohraničené plochy či tvarového detailu s minimálnímpřebytkem energie a tedy i minimálním tepelným ovlivněním, deformacemi apod..

V rámcu projektu NETME centre VUT v Brně je nově instalováno zařízení pro elektronové svařování a povrchové úpravy typu Probeam K26. Příspěvek se zabývá popisem možností s některými teoretickými aspekty a pilotními experimenty provedenými na novém zařízení Je uvedeno srovnání při povrchovém kalení uhlíkové oceli a vysokolegované ledeburitické nástrojové oceli i včetně efektu povrchového přetavení a násobného popouštění.",
  booktitle="Materiály v tepelném zpracování",
  chapter="105876",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2013",
  month="november",
  pages="120--129",
  type="conference paper"
}