Publication detail

Mathematical model of the data backup and recovery

BURDA, K.

Original Title

Matematický model zálohování a obnovy dat

Czech Title

Matematický model zálohování a obnovy dat

English Title

Mathematical model of the data backup and recovery

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

V článku je odvozen matematický model zálohování a obnovy dat. Pomocí tohoto modelu lze zjišťovat objemy dat jednotlivých záloh, kvantitativně hodnotit vlastnosti různých typů zálohovacích strategií a také kalkulovat potřebné kapacity zálohovacích úložišť. V článku je rovněž upřesněna terminologie problematiky zálohování a je navržena systematická klasifikace typů zálohování.

Czech abstract

V článku je odvozen matematický model zálohování a obnovy dat. Pomocí tohoto modelu lze zjišťovat objemy dat jednotlivých záloh, kvantitativně hodnotit vlastnosti různých typů zálohovacích strategií a také kalkulovat potřebné kapacity zálohovacích úložišť. V článku je rovněž upřesněna terminologie problematiky zálohování a je navržena systematická klasifikace typů zálohování.

English abstract

In the paper, the mathematical model of data backup and recovery is derived. Using this model, we can establish the amount of data of individual backups, quantitatively evaluate the properties of different types of backup strategies and calculate the required capacities of backup repositories too. In the paper, the terminology in the field of backing up is specified and a systematic classification of backup types is proposed.

Keywords

data backup, data recovery

RIV year

2014

Released

24.02.2014

Pages from

9

Pages to

19

Pages count

9

BibTex


@article{BUT105856,
  author="Karel {Burda}",
  title="Matematický model zálohování a obnovy dat",
  annote="V článku je odvozen matematický model zálohování a obnovy dat. Pomocí tohoto modelu lze zjišťovat objemy dat jednotlivých záloh, kvantitativně hodnotit vlastnosti různých typů zálohovacích strategií a také kalkulovat potřebné kapacity zálohovacích úložišť. V článku je rovněž upřesněna terminologie problematiky zálohování a je navržena systematická klasifikace typů zálohování.",
  chapter="105856",
  number="1",
  volume="2014 (16)",
  year="2014",
  month="february",
  pages="9--19",
  type="journal article"
}