Product detail

ReMesher 1.0

MARŠÁLEK, O. NOVOTNÝ, P.

Product type

software

Abstract

Jedná se o velice efektivní a rychlý softwarový modul, který nachází využití například ve výpočtech hydrodynamických databází kluzných ložisek. Dále má tento software potenciál využití pro převzorkování sítě při EHD výpočtech, nebo pro převzorkování povrchových charakteristik materiálů. Vstupy do tohoto softwaru jsou tvořeny dvěma textovými soubory, přičemž v jednom z nich jsou obsaženy informace o požadované velikosti (rozlišení) sítě na výstupu a ve druhém z nich jsou data určená k převzorkování.

Keywords

Tlakový profil, síť pro MKD, Lagrangeův interpolační polynom, převzorkování

Create date

19.12.2013

Location

FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno. místnost A3/519

www

Documents