Patent detail

Napětím řízený funkční generátor

CHMELAŘ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Tento funkční generátor má kmitočet řízený napětím. K řízení kmitočtu se používá optočlen sestávající z LED a tranzistorů řízeného polem.

Keywords

kmitočet, řízení napětím, optočlen

Patent number

26347

Date of registration

09.01.2014

Date of expiry

09.01.2023

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně