Publication detail

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A FINANCÍ VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Original Title

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A FINANCÍ VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Czech Title

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A FINANCÍ VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Language

cs

Original Abstract

Účelem předkládaného příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s dílčí částí zpracování disertační práce v oblasti projektového managementu. Smyslem zpracování práce je navrhnout model finančních toků ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu uvedeného v klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE. Také v projektovém managementu hraje řízení financí významnou a důležitou roli - ve fázi přípravy, realizace a následném vyhodnocení daného projektu. Při zpracování průzkumu byly využity metody a techniky kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu byla jako stěžejní metoda užita metoda dotazníkového šetření. Po provedeném sekundárním sběru dat byl navržen dotazník, který byl distribuován do vybraných podniků, které přislíbily spolupráci na daném projektu. Součástí dotazníku byly uzavřené i otevřené otázky. Dle odborné literatury je dotazníková metoda nepříliš vhodná, neboť tu není zaručena návratnost dotazníků a spolehlivost získaných dat. V tomto případě byla návratnost dotazníků více než 50procentní. V rámci kvalitativního výzkumu bylo jako optimální metody využito částečně strukturovaného rozhovoru. Tato metoda byla jednak použita pro získání primárních dat, jednak pro bližší specifikování již obdržených odpovědí. Všechna získaná data byla plně využita, již došlo k částečnému statistickému vyhodnocení. V předkládaném článku je popsána deskriptivní statistika a navrženy další metody statistického vyhodnocení, zejména pak u ověření stanovených hypotéz. Vědeckým cílem je přínos v interakci projektového a finančního managementu, neboť pomocí této vzájemné provázanosti dochází k realizování pozitivních vlivů v podniku. Výzkum se dále zabývá optimalizací financování projektů, dodržováním a optimálním plánováním a rozvržením rozpočtu projektu, jeho kontrole a zpětnému vyhodnocení. Zjištěním v dané problematice po provedení průzkumů je skutečnost, že podniky v České republice začínají nebo již aktivně využívají projektové řízení ve svých podnikových aktivitách. Vzdělávají sebe i své zaměstnance a podílejí se na celkovém rozvoji v této oblasti. Je nutno podotknout, že podobných podniků je málo, a proto je velmi důležité, aby se o jejich aktivitách společnost, nejen odborná, dozvěděla. Závěrem lze konstatovat, že vzájemná spolupráce projektového a finančního řízení v brzké době neskončí. Je potřeba ji dále rozvíjet mezi organizacemi, mezi jednotlivcemi i pracovními týmy. Je potřeba dodat, že i věcně dobře zpracované projekty bývají ve své podstatě nákladově přečerpatelné.

Czech abstract

Účelem předkládaného příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s dílčí částí zpracování disertační práce v oblasti projektového managementu. Smyslem zpracování práce je navrhnout model finančních toků ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu uvedeného v klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE. Také v projektovém managementu hraje řízení financí významnou a důležitou roli - ve fázi přípravy, realizace a následném vyhodnocení daného projektu. Při zpracování průzkumu byly využity metody a techniky kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu byla jako stěžejní metoda užita metoda dotazníkového šetření. Po provedeném sekundárním sběru dat byl navržen dotazník, který byl distribuován do vybraných podniků, které přislíbily spolupráci na daném projektu. Součástí dotazníku byly uzavřené i otevřené otázky. Dle odborné literatury je dotazníková metoda nepříliš vhodná, neboť tu není zaručena návratnost dotazníků a spolehlivost získaných dat. V tomto případě byla návratnost dotazníků více než 50procentní. V rámci kvalitativního výzkumu bylo jako optimální metody využito částečně strukturovaného rozhovoru. Tato metoda byla jednak použita pro získání primárních dat, jednak pro bližší specifikování již obdržených odpovědí. Všechna získaná data byla plně využita, již došlo k částečnému statistickému vyhodnocení. V předkládaném článku je popsána deskriptivní statistika a navrženy další metody statistického vyhodnocení, zejména pak u ověření stanovených hypotéz. Vědeckým cílem je přínos v interakci projektového a finančního managementu, neboť pomocí této vzájemné provázanosti dochází k realizování pozitivních vlivů v podniku. Výzkum se dále zabývá optimalizací financování projektů, dodržováním a optimálním plánováním a rozvržením rozpočtu projektu, jeho kontrole a zpětnému vyhodnocení. Zjištěním v dané problematice po provedení průzkumů je skutečnost, že podniky v České republice začínají nebo již aktivně využívají projektové řízení ve svých podnikových aktivitách. Vzdělávají sebe i své zaměstnance a podílejí se na celkovém rozvoji v této oblasti. Je nutno podotknout, že podobných podniků je málo, a proto je velmi důležité, aby se o jejich aktivitách společnost, nejen odborná, dozvěděla. Závěrem lze konstatovat, že vzájemná spolupráce projektového a finančního řízení v brzké době neskončí. Je potřeba ji dále rozvíjet mezi organizacemi, mezi jednotlivcemi i pracovními týmy. Je potřeba dodat, že i věcně dobře zpracované projekty bývají ve své podstatě nákladově přečerpatelné.

BibTex


@article{BUT105620,
 author="Michaela {Zvejšková}",
 title="ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A FINANCÍ VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH ČESKÉ REPUBLIKY",
 annote="Účelem předkládaného příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s dílčí částí zpracování disertační práce v oblasti projektového managementu. Smyslem zpracování práce je navrhnout model finančních toků ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu uvedeného v klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE. Také v projektovém managementu hraje řízení financí významnou a důležitou roli - ve fázi přípravy, realizace a následném vyhodnocení daného projektu. Při zpracování průzkumu byly využity metody a techniky kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu byla jako stěžejní metoda užita metoda dotazníkového šetření. Po provedeném sekundárním sběru dat byl navržen dotazník, který byl distribuován do vybraných podniků, které přislíbily spolupráci na daném projektu. Součástí dotazníku byly uzavřené i otevřené otázky. Dle odborné literatury je dotazníková metoda nepříliš vhodná, neboť tu není zaručena návratnost dotazníků a spolehlivost získaných dat. V tomto případě byla návratnost dotazníků více než 50procentní. V rámci kvalitativního výzkumu bylo jako optimální metody využito částečně strukturovaného rozhovoru. Tato metoda byla jednak použita pro získání primárních dat, jednak pro bližší specifikování již obdržených odpovědí. Všechna získaná data byla plně využita, již došlo k částečnému statistickému vyhodnocení. V předkládaném článku je popsána deskriptivní statistika a navrženy další metody statistického vyhodnocení, zejména pak u ověření stanovených hypotéz. Vědeckým cílem je přínos v interakci projektového a finančního managementu, neboť pomocí této vzájemné provázanosti dochází k realizování pozitivních vlivů v podniku. Výzkum se dále zabývá optimalizací financování projektů, dodržováním a optimálním plánováním a rozvržením rozpočtu projektu, jeho kontrole a zpětnému vyhodnocení. Zjištěním v dané problematice po provedení průzkumů je skutečnost, že podniky v České republice začínají nebo již aktivně využívají projektové řízení ve svých podnikových aktivitách. Vzdělávají sebe i své zaměstnance a podílejí se na celkovém rozvoji v této oblasti. Je nutno podotknout, že podobných podniků je málo, a proto je velmi důležité, aby se o jejich aktivitách společnost, nejen odborná, dozvěděla. Závěrem lze konstatovat, že vzájemná spolupráce projektového a finančního řízení v brzké době neskončí. Je potřeba ji dále rozvíjet mezi organizacemi, mezi jednotlivcemi i pracovními týmy. Je potřeba dodat, že i věcně dobře zpracované projekty bývají ve své podstatě nákladově přečerpatelné.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 chapter="105620",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 number="17",
 volume="7",
 year="2013",
 month="december",
 pages="188--196",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="journal article - other"
}