Publication detail

Analysis of Network Parameters Influencing Performance of Hybrid Multimedia Networks

KOVÁČ, D. MAŠEK, P. HOŠEK, J. PAVLOVA, M. KRAJSA, O.

Original Title

Analysis of Network Parameters Influencing Performance of Hybrid Multimedia Networks

Czech Title

Analýza síťových parametrů ovlivňujících výkonost hybridních multimediálních sítí

English Title

Analysis of Network Parameters Influencing Performance of Hybrid Multimedia Networks

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Multimedia networks is an emerging subject that currently attracts the attention of research and industrial communities. This environment provides new entertainment services and business opportunities merged with all well-known network services like VoIP calls or file transfers. Such a heterogeneous system has to be able satisfy all network and end-user requirements which are increasing constantly. Therefore the simulation tools enabling deep analysis in order to find the key performance indicators and factors which influence the overall quality for specific network service the most are highly needed. This paper provides a study on the network parameters like communication technology, routing protocol, QoS mechanism, etc. and their effect on the performance of hybrid multimedia network. The analysis was performed in OPNET Modeler environment and the most interesting results are discussed at the end of this paper.

Czech abstract

Multimediální sítě jsou nově vznikající subjekt, který v současné době přitahuje pozornost výzkumu a průmyslových společností. Toto prostředí nabízí nové zábavní služby a obchodní příležitosti slučující se se všemi známými síťovými službami jako jsou VoIP nebo přenosy souborů. Heterogení systém musí být schopen splnit všechny síťové požadavky a také požadavky koncových uživatelů, které se neustále zvyšují. Z tohoto důvodu jsou simulační nástroje umožňující hloubkovou analýzu s cílem nalézt klíčové ukazatele výkonosti a faktory, které ovlivňují celkovou kvalitu pro danou síťovou službu, velmi žádané. Tento článek obsahuje studii síťových parametrů jako jsou komunikační technologie, směrovací protokoly, mechanismy QoS atd. a jejich vliv na výkon hybridní multimediální sítě. Analýza byla provedena v simulačním prostředí OPNET Modeler. Nejzajímavější výsledky jsou diskutovány v závěru tohoto článku.

English abstract

Multimedia networks is an emerging subject that currently attracts the attention of research and industrial communities. This environment provides new entertainment services and business opportunities merged with all well-known network services like VoIP calls or file transfers. Such a heterogeneous system has to be able satisfy all network and end-user requirements which are increasing constantly. Therefore the simulation tools enabling deep analysis in order to find the key performance indicators and factors which influence the overall quality for specific network service the most are highly needed. This paper provides a study on the network parameters like communication technology, routing protocol, QoS mechanism, etc. and their effect on the performance of hybrid multimedia network. The analysis was performed in OPNET Modeler environment and the most interesting results are discussed at the end of this paper.

Keywords

Multimedia networks, Network KPI, OPNET Modeler, Performance analysis, PON, QoS, Routing system.

RIV year

2014

Released

28.01.2014

Pages from

122

Pages to

128

Pages count

7

BibTex


@article{BUT105108,
  author="Dominik {Kováč} and Pavel {Mašek} and Jiří {Hošek} and Mariya {Pavlova} and Ondřej {Krajsa}",
  title="Analysis of Network Parameters Influencing Performance of Hybrid Multimedia Networks",
  annote="Multimedia networks is an emerging subject that currently attracts the attention of research and industrial communities. This environment provides new entertainment services and business opportunities merged with all well-known network services like VoIP calls or file transfers. Such a heterogeneous system has to be able satisfy all network and end-user requirements which are increasing constantly. Therefore the simulation tools enabling deep analysis in order to find the key performance indicators and factors which influence the overall quality for specific network service the most are highly needed. This paper provides a study on the network parameters like communication technology, routing protocol, QoS mechanism, etc. and their effect on the performance of hybrid multimedia network. The analysis was performed in OPNET Modeler environment and the most interesting results are discussed at the end of this paper.",
  chapter="105108",
  number="3",
  volume="2",
  year="2014",
  month="january",
  pages="122--128",
  type="journal article"
}