Publication detail

Vliv okrajového efektu na homogenitu drátkobetonových vzorků

BÍLEK, P.

Original Title

Vliv okrajového efektu na homogenitu drátkobetonových vzorků

Czech Title

Vliv okrajového efektu na homogenitu drátkobetonových vzorků

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích. Pro přesnou kalibraci této sondy byla zhotovena celá řada vzorků s různou koncentrací drátků. Některé vzorky vyšších koncetrací vykazovaly při měření výchylky, které vedly k přesvědčení, že homogenita vzorku vykazuje anomálie. Z tohoto důvodu byly vzorky analyzovány pomocí počítačové tomografie.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích. Pro přesnou kalibraci této sondy byla zhotovena celá řada vzorků s různou koncentrací drátků. Některé vzorky vyšších koncetrací vykazovaly při měření výchylky, které vedly k přesvědčení, že homogenita vzorku vykazuje anomálie. Z tohoto důvodu byly vzorky analyzovány pomocí počítačové tomografie.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT105070,
 author="Petr {Bílek}",
 title="Vliv okrajového efektu na homogenitu drátkobetonových vzorků",
 annote="Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích. Pro přesnou kalibraci této sondy byla zhotovena celá řada vzorků s různou koncentrací drátků. Některé vzorky vyšších koncetrací vykazovaly při měření výchylky, které vedly k přesvědčení, že homogenita vzorku vykazuje anomálie. Z tohoto důvodu byly vzorky analyzovány pomocí počítačové tomografie.",
 address="Omega Design, s.r.o.",
 booktitle="Sborník anotací konference Juniorstav 2014",
 chapter="105070",
 edition="Juniorstav",
 howpublished="print",
 institution="Omega Design, s.r.o.",
 year="2014",
 month="january",
 pages="402--402",
 publisher="Omega Design, s.r.o.",
 type="conference paper"
}