Publication detail

The influence of the hydroxyapatite particle size on the rheological properties of thermosensitive polymer composites

CHAMRADOVÁ, I.

Original Title

The influence of the hydroxyapatite particle size on the rheological properties of thermosensitive polymer composites

Czech Title

The influence of the hydroxyapatite particle size on the rheological properties of thermosensitive polymer composites

Language

cs

Original Abstract

Vizkoelastické vlastnosti termosenzitivního PLGA-PEG-PLGA kopolymeru modifikováného mikro-HAp and nano-HAp byly studovány pomocí rheologické dynamické analýzy. Tuhost kompozitů je blízká teplotě těla, a proto PLGA-PEG-PLGA/HAp kompozit byl shledán vhodným kandidátem jako resorbovatelný injekční systém v regenerativní medicíně, v ortopedii, dentálních aplikacích nebo jako nosiče léčiv.

Czech abstract

Vizkoelastické vlastnosti termosenzitivního PLGA-PEG-PLGA kopolymeru modifikováného mikro-HAp and nano-HAp byly studovány pomocí rheologické dynamické analýzy. Tuhost kompozitů je blízká teplotě těla, a proto PLGA-PEG-PLGA/HAp kompozit byl shledán vhodným kandidátem jako resorbovatelný injekční systém v regenerativní medicíně, v ortopedii, dentálních aplikacích nebo jako nosiče léčiv.

Documents

BibTex


@misc{BUT105059,
 author="Ivana {Chamradová} and Josef {Jančář} and Lucy {Vojtová}",
 title="The influence of the hydroxyapatite particle size on the rheological properties of thermosensitive polymer composites",
 annote="Vizkoelastické vlastnosti termosenzitivního PLGA-PEG-PLGA kopolymeru modifikováného mikro-HAp and nano-HAp byly studovány pomocí rheologické dynamické analýzy. Tuhost kompozitů je blízká teplotě těla, a proto PLGA-PEG-PLGA/HAp kompozit byl shledán vhodným kandidátem jako resorbovatelný injekční systém v regenerativní medicíně, v ortopedii, dentálních aplikacích nebo jako nosiče léčiv.",
 address="VUT v Brně, Fakulta chemická",
 booktitle="Studentská odborná konference Chemie je život 2013",
 chapter="105059",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně, Fakulta chemická",
 year="2013",
 month="december",
 pages="85",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta chemická",
 type="abstract"
}