Patent detail

Způsob inhibice tvorby sulfanu při přípravě netvarových žárovzdorných a ohnivzdorných hmot

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. HAVLICA, J. ŠOUKAL, F.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká způsobu inhibice vývoje sulfanu u netvarových žárovzdorných a ohnivzdorných hmot za použití kyseliny fosforečné a/nebo fosforečné soli v žáruvzdorném ostřivu přídavkem rozpustných solí kovů do anorganického pojiva a vznikem sulfidů nebo disulfidů kovu. Sulfan vzniká v průběhu reakce kyseliny fosforečné se sulfidy a disulfidy, které jsou přirozenou příměsí řady přírodních surovin pojiva, např. bauxitu. Zamezení vývoje toxického sulfanu při výrobě těchto hmot zvyšuje hygienu pracovního prostředí a snižuje dopad výroby na životní prostředí.

Keywords

Inhibice sulfanu, zárovzdorné materiály, žáromonolity.

Patent number

303956

Date of registration

29.05.2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně