Publication detail

Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu

BÍLEK, P. HOBST, L. ZIKMUND, T.

Original Title

Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu

Czech Title

Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu

Language

cs

Original Abstract

Nevhodným zpracováním a ukládáním směsi během výrobního procesu drátkobetonu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Může docházet k seskupení drátků, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu drátkobetonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá možnostmi kontroly rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu pomocí průmyslové tomografie.

Czech abstract

Nevhodným zpracováním a ukládáním směsi během výrobního procesu drátkobetonu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Může docházet k seskupení drátků, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu drátkobetonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá možnostmi kontroly rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu pomocí průmyslové tomografie.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT104988,
 author="Petr {Bílek} and Leonard {Hobst} and Tomáš {Zikmund}",
 title="Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu",
 annote="Nevhodným zpracováním a ukládáním směsi během výrobního procesu drátkobetonu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Může docházet k seskupení drátků, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu drátkobetonových konstrukcí. 
Příspěvek se zabývá možnostmi kontroly rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu pomocí průmyslové tomografie.",
 booktitle="Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství",
 chapter="104988",
 edition="ExFoS",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2014",
 month="january",
 pages="37--44",
 type="conference paper"
}