Patent detail

Způsob zdrsnění dutých polymerních vláken

RAUDENSKÝ, M. HORSKÝ, J. DOHNAL, M.

Patent type

Patent

Abstract

Technické řešení se týká zvýšení adheze dutých polymerních vláken, zejména v matrici formující ústí svazku tepelného výměníku.

Keywords

zdrsnění, duté vlákna, adheze

Patent number

304206

Date of registration

20.11.2013

Date of expiry

12.11.2017

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Documents