Product detail

Separace železa a manganu z vody s využitím materiálu DMI-65

BIELA, R. KUČERA, T.

Product type

poloprovoz

Abstract

Na úpravně vody Ivančice byla osazena poloprovozní jednotka - separační zařízení obsahující jako filtrační náplň materiál DMI-65. Zařízení bylo doplněno o měření tlaku a průtoku a dávkování chemikálií. V průběhu krátkodobé měrné kampaně byla zjišťována účinnost materiálu DMI-65 při separaci rozpuštěného železa a manganu z vody.

Keywords

poloprovozní zařízení, separace, železo, mangan, materiál DMI-65

Create date

16.12.2013

Location

Ivančice

Documents