Patent detail

Ohřevné zařízení s izotermickou topnou plochou

ŘEZNÍČEK, M. BURŠÍK, M. JANKOVSKÝ, J.

Patent type

Patent

Abstract

Ohřevné zařízení s izotermickou topnou plochou, který sestává z pomocného topného tělesa tvaru nádoby, jehož vnější plocha je opatřena topným drátem, a dále z v něm uloženého hlavního topného tělesa, jehož plocha přivrácená k pomocnému topnému tělesu je opatřena topným drátem a na ploše odvrácené od pomocného topného tělesa je provedena izotermická topná plocha, přičemž mezi hlavním topným tělesem a pomocným topným tělesem je uspořádána izolační vrstva.

Keywords

Izoterma, homogenní, topná plocha, rozložení tepla

Patent number

304201

Date of registration

13.11.2013

Date of expiry

13.11.2016

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně

www

Documents