Patent detail

Průhledný model části dýchacích cest člověka pro studium transportu aerosolu a vizualizaci proudění vzduchu a způsob jeho výroby

JEDELSKÝ, J. LÍZAL, F. JÍCHA, M. KRŠEK, P.

Patent type

Patent

Abstract

Model části dýchacích cest člověka pro zkoumání transportu aerosolu pomocí optických měřicích metod a vizualizaci proudění vzduchu v tomto modelu, který zahrnuje vnitřní dutinu se vstupním otvorem pro vstup aerosolu a se soustavou výstupních otvorů pro výstup aerosolu, a dále zahrnuje vnitřní dutinu, která je prostorově větvená a stěny modelu sestávají z průhledného silikonového materiálu o tloušťce 0,5 až 1 mm, zesílených v oblasti vstupního otvoru na tloušťku v rozmezí 2 až 3 mm. Při výrobě modelu se data o tvaru vnitřní dutiny části dýchacích cest člověka vloží do přístroje pro rychlou výrobu dílců a tímto přístrojem se vyrobí jádro, jehož vnější tvar odpovídá uvedenému tvaru vnitřní dutiny, načež se jádro pokryje průhlednou silikonovou vrstvou o tloušťce 0,5 až 1 mm, v koncovkách zesílenou na tloušťku 2 až 3 mm, poté se silikonová vrstva vytvrdí, načež se seříznutím koncových částí modelu vytvoří vstupní otvor a výstupní otvory a jádro se vyplaví a/nebo rozdrobí a odstraní z modelu.

Keywords

human airways model, model of lungs, aerosol transport

Patent number

304036

Date of registration

23.07.2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ