Publication detail

Odborná zpráva - TA_2012_VUT_04 - Rozbor principů a popis metody pro měření srdečního pulzu a krevního tlaku

Original Title

Odborná zpráva - TA_2012_VUT_04 - Rozbor principů a popis metody pro měření srdečního pulzu a krevního tlaku

Czech Title

Odborná zpráva - TA_2012_VUT_04 - Rozbor principů a popis metody pro měření srdečního pulzu a krevního tlaku

Language

cs

Original Abstract

Tato zpráva je zaměřena na výzkum existujících metod měření frekvence srdečního pulzu a krevního tlaku pro stálé monitorování osob pracujících v nebezpečných prostředích. Zpráva se zaměřuje na oscilometrickou metodu a její jednoduchou implementaci. Tato metoda splňuje hlavní požadavky kladené na tato měření. Výsledek TA02010864V002 - ST dohled nad zdravotním stavem

Czech abstract

Tato zpráva je zaměřena na výzkum existujících metod měření frekvence srdečního pulzu a krevního tlaku pro stálé monitorování osob pracujících v nebezpečných prostředích. Zpráva se zaměřuje na oscilometrickou metodu a její jednoduchou implementaci. Tato metoda splňuje hlavní požadavky kladené na tato měření. Výsledek TA02010864V002 - ST dohled nad zdravotním stavem

Documents

BibTex


@techreport{BUT103967,
  author="Zdeněk {Bradáč} and Václav {Kaczmarczyk} and Pavol {Španihel} and Michal {Šír} and Josef {Pazderka} and Marek {Šindelář} and David {Petrov} and Soňa {Šedivá}",
  title="Odborná zpráva - TA_2012_VUT_04 - Rozbor principů a popis metody pro měření srdečního pulzu a krevního tlaku",
  annote="Tato zpráva je zaměřena na výzkum existujících metod měření frekvence srdečního pulzu a krevního tlaku pro stálé monitorování osob pracujících v nebezpečných prostředích. Zpráva se zaměřuje na oscilometrickou metodu a její jednoduchou implementaci. Tato metoda splňuje hlavní požadavky kladené na tato měření. Výsledek TA02010864V002 - ST dohled nad zdravotním stavem",
  chapter="103967",
  year="2012",
  month="december",
  pages="1--11",
  type="report"
}