Product detail

Komora pro testování akustických MEMS snímačů

ŽÁK, J. PRÁŠEK, J. SEDLÁČEK, J. SVATOŠ, V.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Komora slouží pro přesné stanovení odezvy vyráběných MEMS senzorů na akustickou stimulaci v průběhu kalibračních měření. Umožňuje oddělení vnitřního a vnějšího akustického prostředí, generování definovaného akustického signálu, měření až osmi libovolných testovaných analogových signálů a jednoho referenčního signálu (slouží pro normalizování generovaného signálu). Součástí testovací komory je i elektronické vybavení včetně softwaru v PC pro automatické rozmítání harmonického signálu s definovanou konstantní hladinou akustického tlaku. Automatické měření frekvenčních charakteristik senzoru je realizováno také pomocí softwaru v PC.

Keywords

kochlea;MEMS senzor;akustická komora

Create date

20.02.2014

Location

Technická 10, 5.20

www

Documents