Publication detail

Detekcia sieťových anomálií s využitím DNS dát

KOVÁČIK, M.

Original Title

Detekcia sieťových anomálií s využitím DNS dát

Language

sk

Original Abstract

Služba DNS je základným stavebným blokom Internetu, pretože je kritická pre normálne fungovanie množstva existujúcich služieb. Väčšina komunikácie na Internete totiž začína práve niekoľkými DNS dotazmi. Vzhľadom na jej základnú úlohu, ktorou je preklad doménových mien na IP adresy, je táto služba cieľom veľkého množstva škodlivých aktivít. Táto práca sa zaoberá aktuálne sa vyskytujúcim anomálnym správaním, ktoré priamo využíva alebo zneužíva službu DNS. Diskutovaná je dôležitosť služby DNS, jej zranitelnosti a nedávne internetové útoky. Hlavnou časťou práce je rozbor možných útokov na DNS resp. príkladov jej zneužitia. Popritom sú predstavené niektoré existujúce techniky detekcie anomálií a útokov. Práca tiež obsahuje kapitolu o smerovaní mojej dizertačnej práce.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT103525,
 author="Michal {Kováčik}",
 title="Detekcia sieťových anomálií s využitím DNS dát",
 annote="Služba DNS je základným stavebným blokom Internetu, pretože je kritická 
pre normálne fungovanie množstva existujúcich služieb. Väčšina 
komunikácie na Internete totiž začína práve niekoľkými DNS dotazmi. Vzhľadom na 
jej základnú úlohu, ktorou je preklad doménových mien na IP adresy, je táto
služba
cieľom veľkého množstva škodlivých aktivít. Táto práca sa zaoberá 
aktuálne sa vyskytujúcim anomálnym správaním, ktoré priamo využíva alebo 
zneužíva službu DNS. Diskutovaná je dôležitosť služby DNS, jej zranitelnosti a
nedávne internetové útoky. Hlavnou časťou práce je rozbor možných útokov na DNS
resp. príkladov jej zneužitia. 
Popritom sú predstavené niektoré existujúce techniky detekcie anomálií a útokov.

Práca tiež obsahuje kapitolu o smerovaní mojej dizertačnej práce.",
 address="University of West Bohemia in Pilsen",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika",
 chapter="103525",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="University of West Bohemia in Pilsen",
 year="2013",
 month="september",
 pages="33--38",
 publisher="University of West Bohemia in Pilsen",
 type="conference paper"
}