Patent detail

Pístové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev

POCHYLÝ, F. KOLÁČNÝ, J. FIALOVÁ, S.

Patent type

Patent

Abstract

Pístové čerpadlo je tvořené tělesem (1), upraveným pro propojení se zdrojem přečerpávané tekutiny, a vybavené standardními ovládacími, řídicími, kontrolními a těsnicími prvky a členy. V tělese (1) je zabudován lineární motor (2) s jednočinným nebo dvojčinným pístem (21), kde pracovní prostor (22) lineárního motoru (2) je těsnicí spárou (23) přímo propojen s pracovní komorou (11) tělesa (1) naplněnou přečerpávanou tekutinou. Pracovní komora (11) je opatřena sacím ventilem (12) a výtlačným ventilem (13).

Keywords

krevní čerpadlo, pístové čerpadlo

Patent number

304230

Date of registration

04.12.2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně FSI, Brno, CZ

Documents