Publication detail

Data acquisition and processing in ultrasound perfusion analysis

MÉZL, M. JIŘÍK, R. HARABIŠ, V.

Original Title

Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze

Czech Title

Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze

English Title

Data acquisition and processing in ultrasound perfusion analysis

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá kvantitativní ultrazvukovou perfúzní analýzou, především využitím modelů chování kontrastní látky z jiných zobrazovacích modalit. Tři perfúzní parametry – krevní tok, střední doba průchodu a objem krve jsou odhadovány. Popsaná metoda odhadu fyziologických perfúzních parametrů je testována na vytvořeném fantomovém modelu a dále na preklinických datech získaných z myokardu prasat. Získané odhady perfúzních parametrů jsou srovnány s referenčními hodnotami získanými z parametrů fantomového modelu a pomocí referenční metody pro stanovení krevního toku (pro preklinická data).

Czech abstract

Tato práce se zabývá kvantitativní ultrazvukovou perfúzní analýzou, především využitím modelů chování kontrastní látky z jiných zobrazovacích modalit. Tři perfúzní parametry – krevní tok, střední doba průchodu a objem krve jsou odhadovány. Popsaná metoda odhadu fyziologických perfúzních parametrů je testována na vytvořeném fantomovém modelu a dále na preklinických datech získaných z myokardu prasat. Získané odhady perfúzních parametrů jsou srovnány s referenčními hodnotami získanými z parametrů fantomového modelu a pomocí referenční metody pro stanovení krevního toku (pro preklinická data).

English abstract

This study aims at absolute quantification in ultrasound perfusion analysis, which applies a general perfusion model from other modalities. Three perfusion parameters – blood flow, mean transit time and blodd volume are estimated. The method is tested on in vitro data from phantom model and preclinical data acquired from pigs heart. Estimated perfusion parameters were compared with reference values obtained from paramters of phantom model and from reference method for blood flow quatification (for preclinical data).

Keywords

ultrasound perfusion analysis, ultrasound contrast agent, tissue residual function, arterial input function

RIV year

2013

Released

20.11.2013

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4814-8

Book

Nové směry v biomedidínském inženýrství

Pages from

44

Pages to

51

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT103395,
  author="Martin {Mézl} and Radovan {Jiřík} and Vratislav {Harabiš}",
  title="Akvizice a zpracování dat v ultrazvukové perfúzní analýze",
  annote="Tato práce se zabývá kvantitativní ultrazvukovou perfúzní analýzou, především využitím modelů chování kontrastní látky z jiných zobrazovacích modalit. Tři perfúzní parametry – krevní tok, střední doba průchodu a objem krve jsou odhadovány. Popsaná metoda odhadu fyziologických perfúzních parametrů je testována na vytvořeném fantomovém modelu a dále na preklinických datech získaných z myokardu prasat. Získané odhady perfúzních parametrů jsou srovnány s referenčními hodnotami získanými z parametrů fantomového modelu a pomocí referenční metody pro stanovení krevního toku (pro preklinická data).",
  booktitle="Nové směry v biomedidínském inženýrství",
  chapter="103395",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="november",
  pages="44--51",
  type="conference paper"
}