Patent detail

Měřidlo na dutá vlákna

HRAZDIL, V. HORSKÝ, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká ručního měřidla určeného ke zjišťování příčných vnějších i vnitřních rozměrů dutých organických vláken a jejich ovality.

Keywords

Měřidlo, dutá vlákna

Patent number

25346

Date of registration

13.05.2013

Date of expiry

12.12.2017

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Documents