Publication detail

The destiny of twentieth-century architecture in the 21st century - a prediction attempt

HORÁČEK, M.

Original Title

Osud architektury 20. století v 21. století - pokus o předpověď

Czech Title

Osud architektury 20. století v 21. století - pokus o předpověď

English Title

The destiny of twentieth-century architecture in the 21st century - a prediction attempt

Type

book chapter

Language

cs

Original Abstract

Studie analyzuje možnosti budoucího zacházení s architektonickým dědictvím pocházejícím z 20. století, s důrazem na situaci v českých zemích.

Czech abstract

Studie analyzuje možnosti budoucího zacházení s architektonickým dědictvím pocházejícím z 20. století, s důrazem na situaci v českých zemích.

English abstract

The study deals with possible destiny of architectural heritage originated in the 20th century, with the empasis on the Czech Lands.

Keywords

architecture - heritage protection - 20th century

RIV year

2012

Released

31.12.2012

Publisher

VŠB-TU

Location

Ostrava

ISBN

978-80-87079-27-0

Book

Proměny architektury 2. poloviny 20. století

Edition

dějiny umění

Edition number

1

Pages from

10

Pages to

15

Pages count

6

BibTex


@inbook{BUT103210,
 author="Martin {Horáček}",
 title="Osud architektury 20. století v 21. století - pokus o předpověď",
 annote="Studie analyzuje možnosti budoucího zacházení s architektonickým dědictvím pocházejícím z 20. století, s důrazem na situaci v českých zemích.",
 address="VŠB-TU",
 booktitle="Proměny architektury 2. poloviny 20. století",
 chapter="103210",
 edition="dějiny umění",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VŠB-TU",
 year="2012",
 month="december",
 pages="10--15",
 publisher="VŠB-TU",
 type="book chapter"
}