Publication detail

K možnosti numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby

JAROŠOVÁ, P. ŠŤASTNÍK, S. VALA, J.

Original Title

K možnosti numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby

Czech Title

K možnosti numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možnostmi numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby, založenými na systémovém přístupu a principech klasické termomechaniky.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá možnostmi numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby, založenými na systémovém přístupu a principech klasické termomechaniky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT103123,
 author="Petra {Jarošová} and Stanislav {Šťastník} and Jiří {Vala}",
 title="K možnosti numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby",
 annote="Příspěvek se zabývá možnostmi numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby, založenými na systémovém přístupu a principech klasické termomechaniky.",
 address="VUT",
 booktitle="Realizace staveb - teorie a praxe, sborník mezinárodního workshopu",
 chapter="103123",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="VUT",
 year="2013",
 month="december",
 pages="94--98",
 publisher="VUT",
 type="conference paper"
}