Publication detail

Parametry vnitřního prostředí sakrálních staveb z pohledu tepelné techniky

Original Title

Parametry vnitřního prostředí sakrálních staveb z pohledu tepelné techniky

Czech Title

Parametry vnitřního prostředí sakrálních staveb z pohledu tepelné techniky

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá úvahou nad hodnotami vniztřního prostředí staveb kostelů. Jde o sledování návrhových parametrů těchto objektů. V současných normách není pro tento prostor stanovena projekční opora.

Czech abstract

Článek se zabývá úvahou nad hodnotami vniztřního prostředí staveb kostelů. Jde o sledování návrhových parametrů těchto objektů. V současných normách není pro tento prostor stanovena projekční opora.

BibTex


@inproceedings{BUT103117,
  author="František {Vlach}",
  title="Parametry vnitřního prostředí sakrálních staveb z pohledu tepelné techniky",
  annote="Článek se zabývá úvahou nad hodnotami vniztřního prostředí staveb kostelů. Jde o sledování návrhových parametrů těchto objektů. V současných normách není pro tento prostor stanovena projekční opora.",
  address="VUT v Brně, Fakulta stavební",
  booktitle="Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe",
  chapter="103117",
  howpublished="print",
  institution="VUT v Brně, Fakulta stavební",
  year="2014",
  month="april",
  pages="111--114",
  publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební",
  type="conference paper"
}