Publication detail

Objektivní měření a potlačování šumu v hudebním signálu

RÁŠO, O.

Original Title

Objektivní měření a potlačování šumu v hudebním signálu

Czech Title

Objektivní měření a potlačování šumu v hudebním signálu

Language

cs

Original Abstract

Tato disertační práce pojednává o objektivním měření a potlačování rušivého šumu na pozadí hudebního signálu. V této práci je navrhnut nový algoritmus pro objektivní měření slyšitelnosti tohoto typu šumu. Provedenými poslechovými testy bylo prokázáno, že tento nový algoritmus lépe predikuje slyšitelnost šumu na pozadí než stávající algoritmy. Výhodou navrženého algoritmu je skutečnost, že lze tento algoritmus využít i na obecný zvukový signál, kdy se hodnotí slyšitelnost jednoho zvuku na pozadí jiného. U tohoto typu signálu stávající algoritmy často selhávají. Dále je v této práci navrhnut nový způsob adaptivní segmentace pro dělení dlouhotrvajícího zvukového signálu na krátké segmenty s proměnlivou délkou. Bylo ukázáno, že při použití tohoto nového způsobu segmentace v systémech pro potlačení šumu na pozadí, má výstupní zvukový signál vyšší subjektivně vnímanou kvalitu než ostatní testované způsoby segmentace.

Czech abstract

Tato disertační práce pojednává o objektivním měření a potlačování rušivého šumu na pozadí hudebního signálu. V této práci je navrhnut nový algoritmus pro objektivní měření slyšitelnosti tohoto typu šumu. Provedenými poslechovými testy bylo prokázáno, že tento nový algoritmus lépe predikuje slyšitelnost šumu na pozadí než stávající algoritmy. Výhodou navrženého algoritmu je skutečnost, že lze tento algoritmus využít i na obecný zvukový signál, kdy se hodnotí slyšitelnost jednoho zvuku na pozadí jiného. U tohoto typu signálu stávající algoritmy často selhávají. Dále je v této práci navrhnut nový způsob adaptivní segmentace pro dělení dlouhotrvajícího zvukového signálu na krátké segmenty s proměnlivou délkou. Bylo ukázáno, že při použití tohoto nového způsobu segmentace v systémech pro potlačení šumu na pozadí, má výstupní zvukový signál vyšší subjektivně vnímanou kvalitu než ostatní testované způsoby segmentace.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT102975,
  author="Ondřej {Rášo}",
  title="Objektivní měření a potlačování šumu v hudebním signálu",
  annote="Tato disertační práce pojednává o objektivním měření a potlačování rušivého šumu na pozadí hudebního signálu. V této práci je navrhnut nový algoritmus pro objektivní měření slyšitelnosti tohoto typu šumu. Provedenými poslechovými testy bylo prokázáno, že tento nový algoritmus lépe predikuje slyšitelnost šumu na pozadí než stávající algoritmy. Výhodou navrženého algoritmu je skutečnost, že lze tento algoritmus využít i na obecný zvukový signál, kdy se hodnotí slyšitelnost jednoho zvuku na pozadí jiného. U tohoto typu signálu stávající algoritmy často selhávají. Dále je v této práci navrhnut nový způsob adaptivní segmentace pro dělení dlouhotrvajícího zvukového signálu na krátké segmenty s proměnlivou délkou. Bylo ukázáno, že při použití tohoto nového způsobu segmentace v systémech pro potlačení šumu na pozadí, má výstupní zvukový signál vyšší subjektivně vnímanou kvalitu než ostatní testované způsoby segmentace.",
  chapter="102975",
  year="2013",
  month="july",
  pages="1--148",
  type="dissertation"
}