Product detail

Integrovaný Systém pro Optimalizaci Výrobních Procesů

KARÁSEK, J. BURGET, R. UHER, V. SMÉKAL, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Výrobní organizace jsou především v době probíhající hospodářské krize nuceny trhem k neustálému snižování nákladů. Optimalizace výrobních procesů v těchto organizacích začíná být významným faktorem snižování nákladů nejen při výrobě, ale také u navazujících podprocesů technologického či administrativního charakteru. Vyvinutý systém umožní procesy ve výrobních organizacích automaticky optimalizovat pomocí evolučních algoritmů.

Keywords

Genetické programování, Optimalizace Výrobních Procesů

Create date

01.07.2013

Location

Webnode AG, Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká Republika

Documents