Product detail

Sestava termoelektrického generátoru pro energy harvesting v letecké aplikaci

ANČÍK, Z. VETIŠKA, V. HADAŠ, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Sestava termoelektrického generátoru pro energy harvesting. Jedná se o mechatronickou soustavu vestavěných MEMS termoelektrický prvků do konstrukčního elementu leteckého motoru. Sestava bude fungovat jako nezávislý zdroj energie pro napájení snímače nadotáček leteckého motor.

Keywords

TEG, Energy Harvesting, pouzdření

Create date

13.11.2013

Location

FSI, VUT v Brně A4/716

www

Documents