Publication detail

Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu

Original Title

Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu

Czech Title

Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu

Language

cs

Original Abstract

Metoda akustické emise se za poslední tři dekády rozvinula do plnohodnotné metody využívané pro detekci aktivních defektů tlakových nádob, sledování stavu konstrukcí, materiálový výzkum a zkoušky, nebo sledování stavů strojů. Během zkoušek trvanlivosti ložisek se vyhodnocuje doba do vzniku kontaktního poškození, pittingu. Standardně se pro hodnocení míry poškození využívá monitorování vibrací. Nicméně bylo prokázáno, že metoda akustické emise umožňuje včasnější detekci poškození, zejména u pomaloběžných ložisek. Tento článek prezentuje současné možnosti využití metody akustické emise pro detekci poškození valivých ložisek. Shrnuje publikované výsledky mnoha autorů a nastiňuje možnosti dalšího vývoje.

Czech abstract

Metoda akustické emise se za poslední tři dekády rozvinula do plnohodnotné metody využívané pro detekci aktivních defektů tlakových nádob, sledování stavu konstrukcí, materiálový výzkum a zkoušky, nebo sledování stavů strojů. Během zkoušek trvanlivosti ložisek se vyhodnocuje doba do vzniku kontaktního poškození, pittingu. Standardně se pro hodnocení míry poškození využívá monitorování vibrací. Nicméně bylo prokázáno, že metoda akustické emise umožňuje včasnější detekci poškození, zejména u pomaloběžných ložisek. Tento článek prezentuje současné možnosti využití metody akustické emise pro detekci poškození valivých ložisek. Shrnuje publikované výsledky mnoha autorů a nastiňuje možnosti dalšího vývoje.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT102813,
 author="Libor {Nohál} and Lukáš {Komenda} and Pavel {Mazal}",
 title="Využitelnost metody akustické emise v ložiskovém průmyslu",
 annote="Metoda akustické emise se za poslední tři dekády rozvinula do plnohodnotné metody využívané pro detekci aktivních defektů tlakových nádob, sledování stavu konstrukcí, materiálový výzkum a zkoušky, nebo sledování stavů strojů. Během zkoušek trvanlivosti ložisek se vyhodnocuje doba do vzniku kontaktního poškození, pittingu. Standardně se pro hodnocení míry poškození využívá monitorování vibrací. Nicméně bylo prokázáno, že metoda akustické emise umožňuje včasnější detekci poškození, zejména u pomaloběžných ložisek. Tento článek prezentuje současné možnosti využití metody akustické emise pro detekci poškození valivých ložisek. Shrnuje publikované výsledky mnoha autorů a nastiňuje možnosti dalšího vývoje.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="NDE for Safety/Defektoskopie 2013",
 chapter="102813",
 edition="2013",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2013",
 month="november",
 pages="255--260",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}