Publication detail

Cryptographic Sequence Generators for Stream Cipher and Their Behavioral Description

OUJEZSKÝ, V. ŠKORPIL, V.

Original Title

Cryptographic Sequence Generators for Stream Cipher and Their Behavioral Description

Czech Title

Generátory šifrovací posloupnosti pro proudové šifry a jejich behaviorální popis

English Title

Cryptographic Sequence Generators for Stream Cipher and Their Behavioral Description

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Abstract - this article deals with the implementations of cryptographic pseudorandom sequential generators stream ciphers that use linear feedback registers in programmable logic circuits by using hardware language description. Finally are provided tests to verifying pseudorandom generators.

Czech abstract

Abstrakt – Článek se zabývá realizací pseudonáhodných generátorů šifrovací posloupnosti pro proudové šifry, které využívají lineární registry se zpětnou vazbou, a to v programovatelných logických obvodech pomocí jazyka pro popis hardware. Závěrem je proveden test vytvořených pseudonáhodných generátorů.

English abstract

Abstract - this article deals with the implementations of cryptographic pseudorandom sequential generators stream ciphers that use linear feedback registers in programmable logic circuits by using hardware language description. Finally are provided tests to verifying pseudorandom generators.

Keywords

VHDL, NIST, cipher, pseudorandom, generator

RIV year

2014

Released

28.03.2014

Publisher

Advanced Research International Publication House

Location

India

Pages from

106

Pages to

121

Pages count

15

URL

BibTex


@article{BUT102750,
 author="Václav {Oujezský} and Vladislav {Škorpil}",
 title="Cryptographic Sequence Generators for Stream Cipher and Their Behavioral Description",
 annote="Abstract - this article deals with the implementations of cryptographic pseudorandom sequential generators stream
ciphers that use linear feedback registers in programmable logic circuits by using hardware language description.
Finally are provided tests to verifying pseudorandom generators.",
 address="Advanced Research International Publication House",
 chapter="102750",
 howpublished="online",
 institution="Advanced Research International Publication House",
 number="3",
 volume="4",
 year="2014",
 month="march",
 pages="106--121",
 publisher="Advanced Research International Publication House",
 type="journal article"
}