Publication detail

Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu.

HOBST, L. BÍLEK, P. ANTON, O. ZIKMUND, T.

Original Title

Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu.

Czech Title

Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu.

Language

cs

Original Abstract

Různé metody, vyvíjené na kontrolu homogenity drátků v drátkobetonových konstrukcích, vyžadují zhotovení kalibračních vzorků se zaručenou koncentrací drátků. I při pečlivé přípravě těchto vzorků dochází občas k anomáliím, k nerovnoměrnému rozložení drátků v těchto vzorcích. K jedné z mála metod, které mohou určit přesné rozložení drátků v kalibračních vzorcích bez jejich porušení, patří počítačová tomografie.

Czech abstract

Různé metody, vyvíjené na kontrolu homogenity drátků v drátkobetonových konstrukcích, vyžadují zhotovení kalibračních vzorků se zaručenou koncentrací drátků. I při pečlivé přípravě těchto vzorků dochází občas k anomáliím, k nerovnoměrnému rozložení drátků v těchto vzorcích. K jedné z mála metod, které mohou určit přesné rozložení drátků v kalibračních vzorcích bez jejich porušení, patří počítačová tomografie.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT102687,
 author="Leonard {Hobst} and Petr {Bílek} and Ondřej {Anton} and Tomáš {Zikmund}",
 title="Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu.",
 annote="Různé metody, vyvíjené na kontrolu homogenity drátků v drátkobetonových konstrukcích, vyžadují zhotovení kalibračních vzorků se zaručenou koncentrací drátků. I při pečlivé přípravě těchto vzorků dochází občas k anomáliím, k nerovnoměrnému rozložení drátků v těchto vzorcích. K jedné z mála metod, které mohou určit přesné rozložení drátků v kalibračních vzorcích bez jejich porušení, patří počítačová tomografie.",
 address="Vydavatel'stvo JAGA",
 booktitle="Zborník príspevkov z 8. seminára Sanácia betónových konštrukcií",
 chapter="102687",
 edition="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave",
 howpublished="print",
 institution="Vydavatel'stvo JAGA",
 year="2013",
 month="december",
 pages="91--96",
 publisher="Vydavatel'stvo JAGA",
 type="conference paper"
}