Product detail

Knihovna pro generování náhodných čísel na MSP430

FUJDIAK, R.MIŠUREC, J.MLYNEK, P.RAŠO, O.

Product type

software

Abstract

Knihovna umožnuje generovat náhodná čísla na nízkovýkonovém mikrokontroleru MSP430f5438. Byla vytvořena pro kryptografické metody na zmíněném mikrokontroleru.

Keywords

RNG. MSP430, náhodný, generátor, nízkovýkonový, mikrokontroler

Create date

28.10.2013

Location

http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/RNG/cz.html

www