Publication detail

Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti

KLEDUS, R. SEMELA, M. BRADÁČ, A. VÉMOLA, A.

Original Title

Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti

Czech Title

Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou bezpečnosti dopravy, se zvláštním důrazem na bezpečnosti chodců při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Bezpečnost chodců při pohybu po vozovce v noční době významně ovlivňuje vzdálenost, na kterou může řidič poprvé chodce uvidět z jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by umožňovala za jízdy měřit vdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič daný objekt rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního rozpoznání objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče pomocí metody eye-trackingu, tedy sledování pohybu oka řidiče.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou bezpečnosti dopravy, se zvláštním důrazem na bezpečnosti chodců při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Bezpečnost chodců při pohybu po vozovce v noční době významně ovlivňuje vzdálenost, na kterou může řidič poprvé chodce uvidět z jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by umožňovala za jízdy měřit vdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič daný objekt rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního rozpoznání objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče pomocí metody eye-trackingu, tedy sledování pohybu oka řidiče.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT102565,
  author="Robert {Kledus} and Marek {Semela} and Albert {Bradáč} and Aleš {Vémola}",
  title="Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti",
  annote="Článek se zabývá problematikou bezpečnosti dopravy, se zvláštním důrazem na bezpečnosti chodců při pohybu po silnici za snížené viditelnosti. Bezpečnost chodců při pohybu po vozovce v noční době významně ovlivňuje vzdálenost, na kterou může řidič poprvé chodce uvidět z jedoucího vozidla. Potřebný výzkum v této oblasti však dosud nebyl realizován z důvodu, že neexistuje vhodná metoda měření, která by umožňovala za jízdy měřit vdálenost mezi objektem na vozovce a vozidlem v okamžiku, kdy řidič daný objekt rozpozná. Toto omezení je v práci odstraňováno tím, že pro určení okamžiku prvního rozpoznání objektu je využito měření změny úhlu pohledu řidiče pomocí metody eye-trackingu, tedy sledování pohybu oka řidiče.",
  booktitle="Sborník příspěvků z odborné konfernce "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil"",
  chapter="102565",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="november",
  pages="66--79"
}