Publication detail

Posouzení atraktivity investičních záměrů výstavby zařízení pro energetické využití odpadu

ŠOMPLÁK, R. PROCHÁZKA, V. PAVLAS, M. FERDAN, T.

Original Title

Posouzení atraktivity investičních záměrů výstavby zařízení pro energetické využití odpadu

Czech Title

Posouzení atraktivity investičních záměrů výstavby zařízení pro energetické využití odpadu

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá analýzou konkrétní lokality pro výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (EVO) z pohledu dostupnosti odpadu. K modelování konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství (OH) byl vytvořen optimalizační nástroj založený na minimalizaci nákladů pro producenty odpadu (obce). Původce se zde rozhoduje (vybírá místo zpracování svého odpadu) na základě ekonomické výhodnosti - kritériem jsou minimální náklady na zpracování odpadu dané jako součet poplatku na bráně a nákladů na dopravu. Z důvodu plánované životnosti zařízení přesahující 20 let je třeba výsledky podrobit detailní analýze citlivosti na změnu vstupních parametrů. Ty ovlivňují poplatek na bráně EVO potřebný pro dosažení požadované návratnosti počáteční investice. Vysoký poplatek na bráně může mít za následek nekonkurenceschopnost posuzovaného zařízení EVO vzhledem k ostatním projektům působících v OH. Výsledkem optimalizačních výpočtů je stanovení spolehlivosti naplnění plánované kapacity zařízení EVO. Poplatek na bráně zařízení EVO přitom musí zaručovat finanční udržitelnost projektu.

Czech abstract

Tento příspěvek se zabývá analýzou konkrétní lokality pro výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (EVO) z pohledu dostupnosti odpadu. K modelování konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství (OH) byl vytvořen optimalizační nástroj založený na minimalizaci nákladů pro producenty odpadu (obce). Původce se zde rozhoduje (vybírá místo zpracování svého odpadu) na základě ekonomické výhodnosti - kritériem jsou minimální náklady na zpracování odpadu dané jako součet poplatku na bráně a nákladů na dopravu. Z důvodu plánované životnosti zařízení přesahující 20 let je třeba výsledky podrobit detailní analýze citlivosti na změnu vstupních parametrů. Ty ovlivňují poplatek na bráně EVO potřebný pro dosažení požadované návratnosti počáteční investice. Vysoký poplatek na bráně může mít za následek nekonkurenceschopnost posuzovaného zařízení EVO vzhledem k ostatním projektům působících v OH. Výsledkem optimalizačních výpočtů je stanovení spolehlivosti naplnění plánované kapacity zařízení EVO. Poplatek na bráně zařízení EVO přitom musí zaručovat finanční udržitelnost projektu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT102326,
 author="Radovan {Šomplák} and Vít {Procházka} and Martin {Pavlas} and Tomáš {Ferdan}",
 title="Posouzení atraktivity investičních záměrů výstavby zařízení pro energetické využití odpadu",
 annote="Tento příspěvek se zabývá analýzou konkrétní lokality pro výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (EVO) z pohledu dostupnosti odpadu. K modelování konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství (OH) byl vytvořen optimalizační nástroj založený na minimalizaci nákladů pro producenty odpadu (obce). Původce se zde rozhoduje (vybírá místo zpracování svého odpadu) na základě ekonomické výhodnosti - kritériem jsou minimální náklady na zpracování odpadu dané jako součet poplatku na bráně a nákladů na dopravu. Z důvodu plánované životnosti zařízení přesahující 20 let je třeba výsledky podrobit detailní analýze citlivosti na změnu vstupních parametrů. Ty ovlivňují poplatek na bráně EVO potřebný pro dosažení požadované návratnosti počáteční investice. Vysoký poplatek na bráně může mít za následek nekonkurenceschopnost posuzovaného zařízení EVO vzhledem k ostatním projektům působících v OH. Výsledkem optimalizačních výpočtů je stanovení spolehlivosti naplnění plánované kapacity zařízení EVO. Poplatek na bráně zařízení EVO přitom musí zaručovat finanční udržitelnost projektu.",
 address="Česká společnost chemického inženýrství",
 booktitle="60. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2013",
 chapter="102326",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká společnost chemického inženýrství",
 year="2013",
 month="october",
 pages="B 4.1--B 4.1",
 publisher="Česká společnost chemického inženýrství",
 type="conference paper"
}