Product detail

Rychlý perfuzní systém pro buněčnou mikroskopii

BALOGH, J. ČMIEL, V. PROVAZNÍK, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Rychlý perfuzní systém navazuje na standardní perfuzní systém. Umožňuje snížit zpoždění zapnutí perfuze na jednotky milisekund. Sestává z vícekanálové koncovky, která prostorově odděluje toky jednotlivých kanálů perfuzního systému. Koncovka je umístěna na stativu nebo upevněna v manipulátoru, její posuv v jedné ose je řízen elektronicky. Princip: Perfuze probíhá nepřetržitě - na sledovaný objekt soustavně protéká jedním kanálem neutrální tekutina, která vytlačuje tekutinu s farmakem. Posuvem perf. koncovky dochází k rychlému přepnutí perfuzních kanálů a k rychlé aplikaci farmaka.

Keywords

perfuze, rychlý perfuzní systém, cell mikroskopie

Create date

25.10.2013

Location

UBMI

www

Documents