Publication detail

Identification of PMSM nonlinear part

VESELÝ, I. BUCHTA, L. GRAF, M.

Original Title

Identification of PMSM nonlinear part

Czech Title

Identifikace nelineární části SMPM

English Title

Identification of PMSM nonlinear part

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper describes the identification of permanent magnet synchronous motor through Hammerstein model. Motor is divided into two systems: a static nonlinear part and dynamic linear part. The only static nonlinear part is used for identification of quadrature and direct inductance by numeric methods namely Newton method and Gauss-Newton method. These methods are very sensitive to noise, which is included in the measured currents. The following text is about a comparison of these methods and several adjustments that increase the accuracy of these methods.

Czech abstract

Tento článek popisuje identifikaci synchroního motoru s permanentními magnety prostřednictvím modelu Hammerstein. Motor je rozdělen do dvou systémů: statické nelineární části a dynamické lineární části.Pouze statické nelineární část se používá pro identifikaci podélné a příčné indukčnosti numerickými metodami a to Newtonova metoda a Gauss-Newtonova metoda. Tyto metody jsou velmi citlivé na hluk, který je obsažen v měřených proudech. Článek popisuje srovnání těchto metod a několik úpravav, které zvyšují přesnost těchto metod.

English abstract

This paper describes the identification of permanent magnet synchronous motor through Hammerstein model. Motor is divided into two systems: a static nonlinear part and dynamic linear part. The only static nonlinear part is used for identification of quadrature and direct inductance by numeric methods namely Newton method and Gauss-Newton method. These methods are very sensitive to noise, which is included in the measured currents. The following text is about a comparison of these methods and several adjustments that increase the accuracy of these methods.

Keywords

parameters identification; permanent magnet synchronous motor (PMSM), direct and quadrature inductance; Hammerstain model, Newton method, Gauss-Newton method

RIV year

2013

Released

25.10.2013

Location

Velké Karlovice

ISBN

9783902823533

Book

rogrammable devices and systems

Pages from

370

Pages to

375

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT101979,
  author="Ivo {Veselý} and Luděk {Buchta} and Miroslav {Graf}",
  title="Identification of PMSM nonlinear part",
  annote="This paper describes the identification of permanent magnet synchronous motor through Hammerstein model. Motor is divided into two systems: a static nonlinear part and dynamic linear part. The only static nonlinear part is used for identification of quadrature and direct inductance by numeric methods namely Newton method and Gauss-Newton method. These methods are very sensitive to noise, which is included in the measured currents. The following text is about a comparison of these methods and several adjustments that increase the accuracy of these methods.",
  booktitle="rogrammable devices and systems",
  chapter="101979",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="october",
  pages="370--375",
  type="conference paper"
}