Publication detail

VÝPOČETNÍ NÁSTROJ PRO POPIS TOKŮ A DEFORMACÍ PARTIKULÁRNÍCH MATERIÁLŮ BĚHEM PROCESU VYPRAZDŇOVÁNÍ KOREČKU

JONÁK, M.

Original Title

VÝPOČETNÍ NÁSTROJ PRO POPIS TOKŮ A DEFORMACÍ PARTIKULÁRNÍCH MATERIÁLŮ BĚHEM PROCESU VYPRAZDŇOVÁNÍ KOREČKU

Czech Title

VÝPOČETNÍ NÁSTROJ PRO POPIS TOKŮ A DEFORMACÍ PARTIKULÁRNÍCH MATERIÁLŮ BĚHEM PROCESU VYPRAZDŇOVÁNÍ KOREČKU

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá popisem toků a deformací partikulárních materiálů během procesu vyprazdňování korečku - vztah mezi tvarem povrchu materiálu v korečku vůči jeho geometrii, poloze a pohybu. Rovněž je prezentován analytický výpočetní nástroj spolu s jeho verifikací a validací pomocí numerických i experimentálních metod.

Czech abstract

Tento článek se zabývá popisem toků a deformací partikulárních materiálů během procesu vyprazdňování korečku - vztah mezi tvarem povrchu materiálu v korečku vůči jeho geometrii, poloze a pohybu. Rovněž je prezentován analytický výpočetní nástroj spolu s jeho verifikací a validací pomocí numerických i experimentálních metod.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT101953,
 author="Martin {Jonák}",
 title="VÝPOČETNÍ NÁSTROJ PRO POPIS TOKŮ A DEFORMACÍ PARTIKULÁRNÍCH MATERIÁLŮ BĚHEM PROCESU VYPRAZDŇOVÁNÍ KOREČKU",
 annote="Tento článek se zabývá popisem toků a deformací partikulárních materiálů během procesu vyprazdňování korečku - vztah mezi tvarem povrchu materiálu v korečku vůči jeho geometrii, poloze a pohybu. Rovněž je prezentován analytický výpočetní nástroj spolu s jeho verifikací a validací pomocí numerických i experimentálních metod.",
 address="FVTM UJEP",
 booktitle="XI. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013",
 chapter="101953",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FVTM UJEP",
 year="2013",
 month="october",
 pages="1--8",
 publisher="FVTM UJEP",
 type="conference paper"
}