Publication detail

Planární filtr v tlustovrtvové technologii

PULEC, J. SZENDIUCH, I.

Original Title

Planární filtr v tlustovrtvové technologii

Czech Title

Planární filtr v tlustovrtvové technologii

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o realizaci planárního filtru tlustovrstvovou technologií, která nabízí široké možnosti především pro aplikaci pasivních prvků a systémů, a to jak se soustředěnými, tak i s rozloženými parametry. Jsou zde zmíněny také základní požadavky kladené na použité materiály, jež jsou důležitým faktorem ovlivňujícím funkčnost, spolehlivost a také cenu. Planární filtr je jedním z typických příkladů využití vrstvových technologií. Nabízí dobré možnosti prověření vhodnosti tlustovrstvové technologie nejen s ohledem na funkčnost, ale také na reprodukovatelnost a flexibilnost pro tuto oblast aplikací. V článku je popsána realizace planárního tlustovrstvového filtru a jsou zde uvedeny výsledky dosažené měřením, včetně jejich vyhodnocení.

Czech abstract

Článek pojednává o realizaci planárního filtru tlustovrstvovou technologií, která nabízí široké možnosti především pro aplikaci pasivních prvků a systémů, a to jak se soustředěnými, tak i s rozloženými parametry. Jsou zde zmíněny také základní požadavky kladené na použité materiály, jež jsou důležitým faktorem ovlivňujícím funkčnost, spolehlivost a také cenu. Planární filtr je jedním z typických příkladů využití vrstvových technologií. Nabízí dobré možnosti prověření vhodnosti tlustovrstvové technologie nejen s ohledem na funkčnost, ale také na reprodukovatelnost a flexibilnost pro tuto oblast aplikací. V článku je popsána realizace planárního tlustovrstvového filtru a jsou zde uvedeny výsledky dosažené měřením, včetně jejich vyhodnocení.

Documents

BibTex


@article{BUT101731,
 author="Jiří {Pulec} and Ivan {Szendiuch}",
 title="Planární filtr v tlustovrtvové technologii",
 annote="Článek pojednává o realizaci planárního filtru tlustovrstvovou technologií, která nabízí široké možnosti především pro aplikaci pasivních prvků 
a systémů, a to jak se soustředěnými, tak i s rozloženými parametry. Jsou zde zmíněny také základní požadavky kladené na použité materiály, jež jsou 
důležitým faktorem ovlivňujícím funkčnost, spolehlivost a také cenu. Planární filtr je jedním z typických příkladů využití vrstvových technologií. Nabízí 
dobré možnosti prověření vhodnosti tlustovrstvové technologie nejen s ohledem na funkčnost, ale také na reprodukovatelnost a flexibilnost pro tuto 
oblast aplikací. V článku je popsána realizace planárního tlustovrstvového filtru a jsou zde uvedeny výsledky dosažené měřením, včetně jejich 
vyhodnocení.",
 address="Československá sekce IEEE",
 chapter="101731",
 institution="Československá sekce IEEE",
 number="3",
 volume="69",
 year="2013",
 month="november",
 pages="10--14",
 publisher="Československá sekce IEEE",
 type="journal article - other"
}