Publication detail

Hodnocení technického stavu kotlů

Original Title

Hodnocení technického stavu kotlů

Czech Title

Hodnocení technického stavu kotlů

Language

cs

Original Abstract

Pro provozovatele energetických zařízení je velmi důležitou otázkou dosažení maximální možné délky provozu zařízení. Toho je možné dosáhnout zejména optimálním provozem (dodržování návrhových parametrů), prováděním pravidelných revizních kontrol a následných oprav nejvýznamnějších částí zařízení. V řadě případů v praxi dochází k překračování základních parametrů a tím ke snižování životnosti zařízení. V některých případech k překračování návrhových parametrů nedochází, ale provozní režimy jsou nestandardní a mají vliv na kumulaci poškození.

Czech abstract

Pro provozovatele energetických zařízení je velmi důležitou otázkou dosažení maximální možné délky provozu zařízení. Toho je možné dosáhnout zejména optimálním provozem (dodržování návrhových parametrů), prováděním pravidelných revizních kontrol a následných oprav nejvýznamnějších částí zařízení. V řadě případů v praxi dochází k překračování základních parametrů a tím ke snižování životnosti zařízení. V některých případech k překračování návrhových parametrů nedochází, ale provozní režimy jsou nestandardní a mají vliv na kumulaci poškození.

Documents

BibTex


@misc{BUT101637,
  author="Richard {Nekvasil} and Pavel {Lošák} and Tomáš {Létal} and Libor {Horsák}",
  title="Hodnocení technického stavu kotlů",
  annote="Pro provozovatele energetických zařízení je velmi důležitou otázkou dosažení maximální možné délky provozu zařízení. Toho je možné dosáhnout zejména optimálním provozem (dodržování návrhových parametrů), prováděním pravidelných revizních kontrol a následných oprav nejvýznamnějších částí zařízení. V řadě případů v praxi dochází k překračování základních parametrů a tím ke snižování životnosti zařízení. V některých případech k překračování návrhových parametrů nedochází, ale provozní režimy jsou nestandardní a mají vliv na kumulaci poškození.",
  chapter="101637",
  year="2013",
  month="march",
  type="abstract"
}