Publication detail

Vliv prostředí na poslehlivost systémů 2/2

JIRGL, M. HAVLÍKOVÁ, M. BRADÁČ, Z.

Original Title

Vliv prostředí na poslehlivost systémů 2/2

Czech Title

Vliv prostředí na poslehlivost systémů 2/2

Language

cs

Original Abstract

Tento článek je druhou částí článku zabývajícího se vlivem prostředí na spolehlivost systémů. Na základě rozboru podmínek v letectví z první části článku je provedena spolehlivostní analýza jednoho z modulů ukazatele podélného vyvážení letounu - avionického vybavení letounu L-159 ALCA. Cílem tohoto článku je ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování leteckých podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají.

Czech abstract

Tento článek je druhou částí článku zabývajícího se vlivem prostředí na spolehlivost systémů. Na základě rozboru podmínek v letectví z první části článku je provedena spolehlivostní analýza jednoho z modulů ukazatele podélného vyvážení letounu - avionického vybavení letounu L-159 ALCA. Cílem tohoto článku je ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování leteckých podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají.

Documents

BibTex


@article{BUT101458,
 author="Miroslav {Jirgl} and Marie {Havlíková} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="Vliv prostředí na poslehlivost systémů 2/2",
 annote="Tento článek je druhou částí článku zabývajícího se vlivem prostředí na spolehlivost systémů. Na základě rozboru podmínek v letectví z první části článku je provedena spolehlivostní analýza jednoho z modulů ukazatele podélného vyvážení letounu - avionického vybavení letounu L-159 ALCA. Cílem tohoto článku je ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování leteckých podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají.",
 address="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 chapter="101458",
 howpublished="online",
 institution="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 number="2",
 volume="6",
 year="2013",
 month="august",
 pages="1--8",
 publisher="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 type="journal article - other"
}