Publication detail

Measurement of triple play services in passive optical networks

HORVÁTH, T. ŠIFTA, R. MÜNSTER, P.

Original Title

Měření služeb Triple play v pasivních optických sítíc

Czech Title

Měření služeb Triple play v pasivních optických sítíc

English Title

Measurement of triple play services in passive optical networks

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek přináší detailní přehled jednotlivých služeb Triple play, které si nacházejí stále větší oblibu v přístupových sítích. Rozbor jednotlivých služeb přináší každá kapitola zvlášť. Na teoretický rozbor problematiky navazují výsledky měření a simulace navržené optické sítě. Každé dílčí měření je popsáno z hlediska principu měření a způsobu testování dle jednotlivých standardů. Kapitolu měření optické sítě uzavírá navržená simulační topologie, která se snaží maximálně přiblížit reálné testované síti.

Czech abstract

Článek přináší detailní přehled jednotlivých služeb Triple play, které si nacházejí stále větší oblibu v přístupových sítích. Rozbor jednotlivých služeb přináší každá kapitola zvlášť. Na teoretický rozbor problematiky navazují výsledky měření a simulace navržené optické sítě. Každé dílčí měření je popsáno z hlediska principu měření a způsobu testování dle jednotlivých standardů. Kapitolu měření optické sítě uzavírá navržená simulační topologie, která se snaží maximálně přiblížit reálné testované síti.

English abstract

Article presents a detailed overview of triple play services, which are more and more popular in access networks. Each chapter brings analysis of particular services separately. The theoretical analysis of the problems follow up measurements and simulations of designed optical network. Each partial measurement is described in terms of the measuring principle and method of testing according to individual standards. The chapter measurement of optical network concludes designed simulation topology which tries to approximate the real tested network.

Keywords

Measurement, OptSim, Passive optical networks

RIV year

2013

Released

20.06.2013

Publisher

Elektrorevue

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

12

Pages count

12

BibTex


@article{BUT101353,
 author="Tomáš {Horváth} and Radim {Šifta} and Petr {Münster}",
 title="Měření služeb Triple play v pasivních optických sítíc",
 annote="Článek přináší detailní přehled jednotlivých služeb Triple play, které si nacházejí stále větší oblibu v přístupových sítích. Rozbor jednotlivých služeb přináší každá kapitola zvlášť. Na teoretický rozbor problematiky navazují výsledky měření a simulace navržené optické sítě. Každé dílčí měření je popsáno z hlediska principu měření a způsobu testování dle jednotlivých standardů. Kapitolu měření optické sítě uzavírá navržená simulační topologie, která se snaží maximálně přiblížit reálné testované síti.",
 address="Elektrorevue",
 chapter="101353",
 institution="Elektrorevue",
 number="3",
 volume="2013",
 year="2013",
 month="june",
 pages="1--12",
 publisher="Elektrorevue",
 type="journal article"
}