Publication detail

Prepaid energy in time of Smart Metering

FRANEK, L. ŠTASTNÝ, L. FIEDLER, P.

Original Title

Prepaid energy in time of Smart Metering

Czech Title

Předplacené energie v době smart meteringu

English Title

Prepaid energy in time of Smart Metering

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Prepaid energy meters are relatively widespread in the world. These meters allow for distribution of electricity in developing and politically unstable countries. In developed countries, prepaid meters help distributors to solve problems with defaulters and they help underprivileged customers to better control the finances spent on consumption of energy. Currently smart metering technologies are being tested and introduced on the market. The Smart Meters bring significant changes in the measurement and billing of energy consumption. This paper deals with possible solutions for prepaid energy in the smart metering age.

Czech abstract

Předplacené měřiče různých energií jsou ve světě poměrně rozšířené. Tyto měřiče umožňují distribuci elektřiny v rozvojových a politicky nestabilních zemích. Ve vyspělých zemích zase pomáhají distributorům řešit problémy s neplatiči a zejména sociálně slabším odběratelům umožňují lépe kontrolovat finance vynakládané za spotřebu jednotlivých energii. V současné době jsou testovány a zaváděny technologie smart meteringu, které přinášejí podstatné změny v měření a vyúčtování spotřeby energii. Tento článek se zabývá možnými řešeními předplacených energii v době smart meteringu.

English abstract

Prepaid energy meters are relatively widespread in the world. These meters allow for distribution of electricity in developing and politically unstable countries. In developed countries, prepaid meters help distributors to solve problems with defaulters and they help underprivileged customers to better control the finances spent on consumption of energy. Currently smart metering technologies are being tested and introduced on the market. The Smart Meters bring significant changes in the measurement and billing of energy consumption. This paper deals with possible solutions for prepaid energy in the smart metering age.

Keywords

smart metering, prepaid energy meter, electric meter, gas meter, water meter, smart grids

RIV year

2013

Released

25.09.2013

Location

Velké Karlovice

ISBN

9783902823533

Book

PDeS 2013 : 12th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : Velké Karlovice, September 25th-27th, 2013, Czech Republic

Pages from

403

Pages to

408

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT101154,
 author="Lešek {Franek} and Ladislav {Šťastný} and Petr {Fiedler}",
 title="Prepaid energy in time of Smart Metering",
 annote="Prepaid energy meters are relatively widespread in the world. These meters allow for distribution of electricity in developing and politically unstable countries. In developed countries, prepaid meters help distributors to solve problems with defaulters and they help underprivileged customers to better control the finances spent on consumption of energy. Currently smart metering technologies are being tested and introduced on the market. The Smart Meters bring significant changes in the measurement and billing of energy consumption. This paper deals with possible solutions for prepaid energy in the smart metering age.",
 booktitle="PDeS 2013 : 12th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : Velké Karlovice, September 25th-27th, 2013, Czech Republic",
 chapter="101154",
 howpublished="print",
 number="1",
 year="2013",
 month="september",
 pages="403--408",
 type="conference paper"
}