Publication detail

ECG cluster analysis

KLIMEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Original Title

Shluková analýza elektrokardiografických signálů

Czech Title

Shluková analýza elektrokardiografických signálů

English Title

ECG cluster analysis

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou klasifikace cyklů elektrokardiografických krátkodobých signálů shlukovou analýzou s využitím borcení časové osy. Teoretická část článku shrnuje dosavadní vývoj a trendy v oblasti této problematiky. Druhou část článku tvoří aktuální stav řešení. Tato část dále srovnává vybrané metody pro analýzu abnormálních cyklů, které lze použít pro rozpoznání cyklů normálních od abnormálních.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou klasifikace cyklů elektrokardiografických krátkodobých signálů shlukovou analýzou s využitím borcení časové osy. Teoretická část článku shrnuje dosavadní vývoj a trendy v oblasti této problematiky. Druhou část článku tvoří aktuální stav řešení. Tato část dále srovnává vybrané metody pro analýzu abnormálních cyklů, které lze použít pro rozpoznání cyklů normálních od abnormálních.

English abstract

The article deals with the classification of short-term electrocardiographic signals cluster analysis using dynamic time warping. The theoretical part of the paper reviews recent developments and trends in this issue. The second part consists of the current state of the solution. This section also compares the selected method for analyzing abnormal cycles that can be used in order to sort QRS complexes according to their morphology.

Keywords

Elektrorevue, ECG, cluster analysis

RIV year

2013

Released

20.08.2013

Pages from

271

Pages to

275

Pages count

5

BibTex


@article{BUT100988,
  author="Martin {Klimek} and Jiří {Kozumplík}",
  title="Shluková analýza elektrokardiografických signálů",
  annote="Článek se zabývá problematikou klasifikace cyklů elektrokardiografických krátkodobých signálů shlukovou analýzou s využitím borcení časové osy. Teoretická část článku shrnuje dosavadní vývoj a trendy v oblasti této problematiky. Druhou část článku tvoří aktuální stav řešení. Tato část dále srovnává vybrané metody pro analýzu abnormálních cyklů, které lze použít pro rozpoznání cyklů normálních od abnormálních.",
  chapter="100988",
  number="4",
  volume="2013",
  year="2013",
  month="august",
  pages="271--275",
  type="journal article"
}