Publication detail

Aplikovaná kryptografie

Original Title

Aplikovaná kryptografie

Czech Title

Aplikovaná kryptografie

Language

cs

Original Abstract

Monografie je koncipována jako přehledová a čtenář se v ní seznámí prakticky se všemi důležitými partiemi kryptografie. Nejprve jsou v knize vysvětleny základní pojmy, teorie kryptosystémů a také teorie utajení a autentičnosti. Dále následuje matematické minimum potřebné k porozumění kryptografickým konstrukcím a popis kryptografických generátorů a jednosměrných funkcí. Jádro knihy tvoří vysvětlení prakticky používaných symetrických i asymetrických kryptosystémů. Závěrečné kapitoly jsou věnovány správě klíčů a popisu reprezentativního výběru kryptografických aplikací.

Czech abstract

Monografie je koncipována jako přehledová a čtenář se v ní seznámí prakticky se všemi důležitými partiemi kryptografie. Nejprve jsou v knize vysvětleny základní pojmy, teorie kryptosystémů a také teorie utajení a autentičnosti. Dále následuje matematické minimum potřebné k porozumění kryptografickým konstrukcím a popis kryptografických generátorů a jednosměrných funkcí. Jádro knihy tvoří vysvětlení prakticky používaných symetrických i asymetrických kryptosystémů. Závěrečné kapitoly jsou věnovány správě klíčů a popisu reprezentativního výběru kryptografických aplikací.

BibTex


@book{BUT100986,
 author="Karel {Burda}",
 title="Aplikovaná kryptografie",
 annote="Monografie je koncipována jako přehledová a čtenář se v ní seznámí prakticky se všemi důležitými partiemi kryptografie. Nejprve jsou v knize vysvětleny základní pojmy, teorie kryptosystémů a také teorie utajení a autentičnosti. Dále následuje matematické minimum potřebné k porozumění kryptografickým konstrukcím a popis kryptografických generátorů a jednosměrných funkcí. Jádro knihy tvoří vysvětlení prakticky používaných symetrických i asymetrických kryptosystémů. Závěrečné kapitoly jsou věnovány správě klíčů a popisu reprezentativního výběru kryptografických aplikací.",
 address="VUTIUM",
 chapter="100986",
 edition="monografie",
 howpublished="print",
 institution="VUTIUM",
 year="2013",
 month="august",
 pages="1--255",
 publisher="VUTIUM",
 type="book"
}