Publication detail

Manifestation of Frozen Evolution in Optimization Tasks

KLUSÁČEK, J. HONZÍK, P.

Original Title

Manifestation of Frozen Evolution in Optimization Tasks

Czech Title

Projevy zamrzlé evoluce při optimalizačních úlohách

English Title

Manifestation of Frozen Evolution in Optimization Tasks

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Many optimisation algorithms are inspired by evolutionary theories. In this article selected evolutionary theories and their technical implementations are chronologically listed. Frozen evolution is one of the latest theories. It was firstly published in 1998. Despite of all current theories it assumes that species can be found in one of two possible states – elastic (frozen) and plastic. The possible changes in species caused by evolutionary principles strongly differ depending on this state. In our experiments we try to find out whether such behavior, as described in frozen evolution, can be observed under artificial conditions. Our experiments are based on solving the problem of symbolic regression by analytical programming.

Czech abstract

Mnoho optimalizačních algoritmů je inspirováno evolučními teoriemi. V tomto článku jsou chronologicky uvedeny vybrané evoluční teorie a jejich technické realizace. Zamrzlá evoluce je jednou z nejnovějších teorií publikovaných poprvé v roce 1998. Navzdory všem současných teorií předpokládá, že druh se může nalézat v jednom ze dvou možných stavů - elastickém (zamrzlém) a plastickém. Možnosti změny se výrazně liší v závislosti na tomto stavu. Experimenty se snažím zjistit, zda je takové chování, možné pozorovat v umělých podmínkách. Mé experimenty jsou založeny na řešení problému symbolické regrese pomocí analytického programování.

English abstract

Many optimisation algorithms are inspired by evolutionary theories. In this article selected evolutionary theories and their technical implementations are chronologically listed. Frozen evolution is one of the latest theories. It was firstly published in 1998. Despite of all current theories it assumes that species can be found in one of two possible states – elastic (frozen) and plastic. The possible changes in species caused by evolutionary principles strongly differ depending on this state. In our experiments we try to find out whether such behavior, as described in frozen evolution, can be observed under artificial conditions. Our experiments are based on solving the problem of symbolic regression by analytical programming.

Keywords

Frozen Evolution, Frozen plasticity, Analytical programing, Symbolic regression

RIV year

2013

Released

26.06.2013

ISBN

978-80-214-4755-4

Book

MENDEL 2013 19th International Conference on Soft Computing

Edition

1

Edition number

1

Pages from

93

Pages to

98

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT100982,
 author="Jan {Klusáček} and Petr {Honzík}",
 title="Manifestation of Frozen Evolution in Optimization Tasks",
 annote="Many optimisation algorithms are inspired by evolutionary theories. In this article selected evolutionary theories and their technical implementations are chronologically listed. Frozen evolution is one of the latest theories. It was firstly published in 1998. Despite of all current theories it assumes that species can be found in one of two possible states – elastic (frozen) and plastic. The possible changes in species caused by evolutionary principles strongly differ depending on this state. In our experiments we try to find out whether such behavior, as described in frozen evolution, can be observed under artificial conditions. Our experiments are based on solving the problem of symbolic regression by analytical programming.",
 booktitle="MENDEL 2013 19th International Conference on Soft Computing",
 chapter="100982",
 edition="1",
 howpublished="print",
 year="2013",
 month="june",
 pages="93--98",
 type="conference paper"
}