Product detail

Motorové lože letounu VUT 051 RAY

WEIS, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Motorové lože slouží k uchycení elektromotoru HS 019 00 na trup letounu VUT 051 RAY a k přenosu zatížení do trup.

Keywords

motorové lože, přenos zatížení, pohon letadla

Create date

20.08.2013

Location

Letecký ústav

Documents