Publication detail

Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost

Original Title

Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost

Czech Title

Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost

Language

cs

Original Abstract

Současné události v chemickém a potravinářském průmyslu, ale také události v ostatních oborech využívajících procesních zařízení naznačují, že nová procesní zařízení nevykazují vždy vyšší procesní bezpečnost, jak očekávají provozovatelé zařízení a jak by mohla očekávat i široká veřejnost v okolí takových provozů. Konkrétní příklady neočekávaných událostí s dopady na okolí jsou uváděny v odborném i denním tisku. Mezi nebezpečnými látkami sehrávajícími při neočekávaných událostech významnou roli jsou především látky jako LPG, amoniak a eventuálně i chlor. Frekvence výskytu událostí je dána počtem provozovaných jednotek, ale i dalšími faktory, jako je technické zabezpečení procesu, úroveň prevence, spolehlivost obsluhy atd.

Czech abstract

Současné události v chemickém a potravinářském průmyslu, ale také události v ostatních oborech využívajících procesních zařízení naznačují, že nová procesní zařízení nevykazují vždy vyšší procesní bezpečnost, jak očekávají provozovatelé zařízení a jak by mohla očekávat i široká veřejnost v okolí takových provozů. Konkrétní příklady neočekávaných událostí s dopady na okolí jsou uváděny v odborném i denním tisku. Mezi nebezpečnými látkami sehrávajícími při neočekávaných událostech významnou roli jsou především látky jako LPG, amoniak a eventuálně i chlor. Frekvence výskytu událostí je dána počtem provozovaných jednotek, ale i dalšími faktory, jako je technické zabezpečení procesu, úroveň prevence, spolehlivost obsluhy atd.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT100858,
 author="František {Babinec} and Luboš {Kotek}",
 title="Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost",
 annote="Současné události v chemickém a potravinářském průmyslu, ale také události v ostatních oborech využívajících procesních zařízení naznačují, že nová procesní zařízení nevykazují vždy vyšší procesní bezpečnost, jak očekávají provozovatelé zařízení a jak by mohla očekávat i široká veřejnost v okolí takových provozů. Konkrétní příklady neočekávaných událostí s dopady na okolí jsou uváděny v odborném i denním tisku. Mezi nebezpečnými látkami sehrávajícími při neočekávaných událostech významnou roli jsou především látky jako LPG, amoniak a eventuálně i chlor. Frekvence výskytu událostí je dána počtem provozovaných jednotek, ale i dalšími faktory, jako je technické zabezpečení procesu, úroveň prevence, spolehlivost obsluhy atd.",
 address="CEMC",
 booktitle="Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013",
 chapter="100858",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CEMC",
 year="2013",
 month="april",
 pages="4--8",
 publisher="CEMC",
 type="conference paper"
}