Publication detail

Prevence úniku závadných látek do vod a havarijní plán v průmyslovém podniku

Original Title

Prevence úniku závadných látek do vod a havarijní plán v průmyslovém podniku

Czech Title

Prevence úniku závadných látek do vod a havarijní plán v průmyslovém podniku

Language

cs

Original Abstract

Únik nebezpečné látky může jednak ohrozit zdraví a životy zaměstnanců i okolních obyvatel, jednak může významně ovlivnit kvalitu povrchových nebo podzemních vod. Nejčastějším zdrojem úniku jsou látky uniklé při přepravě nebo vnitropodnikové dopravě a látky uniklé z jímek nebo zásobníků. Prevence úniku závadných látek do vod představuje tedy způsob minimalizace následků nehod technických systémů na životní prostředí. Pro předcházení havárií a následnému zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod byla přijata legislativní a kontrolní opatření.

Czech abstract

Únik nebezpečné látky může jednak ohrozit zdraví a životy zaměstnanců i okolních obyvatel, jednak může významně ovlivnit kvalitu povrchových nebo podzemních vod. Nejčastějším zdrojem úniku jsou látky uniklé při přepravě nebo vnitropodnikové dopravě a látky uniklé z jímek nebo zásobníků. Prevence úniku závadných látek do vod představuje tedy způsob minimalizace následků nehod technických systémů na životní prostředí. Pro předcházení havárií a následnému zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod byla přijata legislativní a kontrolní opatření.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT100857,
 author="Luboš {Kotek} and Leisan {Mukhametzianova} and František {Babinec}",
 title="Prevence úniku závadných látek do vod a havarijní plán v průmyslovém podniku",
 annote="Únik nebezpečné látky může jednak ohrozit zdraví a životy zaměstnanců i okolních obyvatel, jednak může významně ovlivnit kvalitu povrchových nebo podzemních vod. Nejčastějším zdrojem úniku jsou látky uniklé při přepravě nebo vnitropodnikové dopravě a látky uniklé z jímek nebo zásobníků. Prevence úniku závadných látek do vod představuje tedy způsob minimalizace následků nehod technických systémů na životní prostředí. Pro předcházení havárií a následnému zhoršení kvality povrchových nebo podzemních vod byla přijata legislativní a kontrolní opatření.",
 address="CEMC",
 booktitle="Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013",
 chapter="100857",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CEMC",
 year="2013",
 month="april",
 pages="1--4",
 publisher="CEMC",
 type="conference paper"
}